Diyalog Olanakları

Moznosty Dialogu

Konu

İnsanlar arasındaki iletişim ve sosyal-politik iletişim ile ilgilenen animatik metagorlar. Karakterleri canlandırılmış modellerden oluşan Diyalog Olanakları’nda Svankmajer kurgu, nesneler ve kolaj ile çalışmıştır. Film bize bilinen değerlerin ve kuralların ikircikli doğasını gösterir. Diyalog Olanakları 1990 yılında 30. Annecy Uluslararası Animasyon Filmleri festivalinde 30 yıl içinde ödül kazanan filmler arasında en iyi film olarak seçilmiştir.