Denizde Yaşayan Tek Gözlü Dev

Le Cyclope De La Mer

Konu

Tek gözlü bir deniz feneri bekçisi olan Ro, yalnızlıktan kurtulmak için tahtadan ve şişe mantarından kişilikler yaratıp onlara ses ve can verir.