Delil

Evidence

Konu

Benetton tarafından kurulan Fabrica adlı okul tarafından üretilen bu film, televizyonda Walt Disney’in Dumbo adlı canlandırma filmini seyreden çocukların gözlerine bakmaktadır. Çocuklar akıl hastanesindeki hastalar gibi uyuşmuş, donuk durmaktadırlar. Delil güncel tartışmalar kapsamında, gözardı edilen, izleme anında çocukların fiziksel durumlarına ilişkindir. Mart 1995’de Roma’da çekilmiştir.