Dekalog 10

Decalogue 10

arsvFilm_OFPPXTylxRUexYCTYWqQklXITYTvrYNV.jpg
Konu

Komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. Dekalog FILMLERi yürek burkan bir trajediyle başlamıştı. Komediyle sona eriyor. Bu FILMLER her ne kadar On Emir’in üzerine kurulmuşsa da oldukça bağımsız bir uyarlama ve yorum içeriyor. Dolayısıyla On Emir’in sert ve keskin dogmalar üzerine kurulmuş buyrukları, günümüz yaşamı içinde yorumlanıyor. Tüm FILMLERde, günümüz insan ilişkileri için yeni anlamlar üretmek, daha ziyade insanları, onların duygularını anlamak amaçlanmış. Bu nedenle kimi zaman, Dekalog Dokuz’da olduğu gibi, Emir’leri tartışmalı bir hale getirebiliyor. Ama Dekaloglar’ın çoğu, insanın üzerinde dramatik bir etki bırakıyor. İnsanın çelişkilerini acılarını en içsel duygularını anlamak konusunda deneyim ve duyarlılık kazandırmada çok etkililer. Dekalog On ise komedi olması dolayısıyla diğerlerinden farklı. Karısı ve oğluyla mütevazı bir hayat yaşayan Jerzy ve bir punkrock şarkıcısı olan Arthur’un, çok da ilişkilerinin olmadığı babaları ölünce, iki kardeşe, adamın çok değerli pul koleksiyonu miras kalır. İki kardeş, bu pul koleksiyonunun değerini anladıkça bu işe tutkuyla bağlanırlar ve bu dünyanın karanlık ilişkilerine tanık olurlar. Bir yandan da iki kardeş, babalarının neden kendilerini bunca ihmal edip bu işe bunca tutkuyla bağlandığını anlamakla kalmayıp kendilerini de benzer bir tutkunun içinde bulurlar. Babalarını anlamışlardır. Ama bunun bedelini de ağır ödemişlerdir. Jerzy, pul mafyasının oyununa gelerek her şeyi, bu arada böbreğini bile kaybetmiştir. Kiéslowski, bu filmde babalarının saplantılı dünyasını anlamak konusunda çok geciken, anlayınca benzer bir tuzağa kendileri düşen bu iki kardeşin hikâyesini oldukça eğlenceli tarzda anlatır. Dekalog serisinin, yönetmenin son projesi olan Üç Renk FILMLERini, hem FILMLERin ruhu, hem de sinema dili olarak derinden etkilediğini belirtmeliyiz. Ama Dekalog On’un komedi niteliği, yönetmene özellikle ilham vermiş olmalı ki, Beyaz filmi de ço