Dağ Kralının Huzurunda

W Grocie Krola Gor

w-grocie-krola-gor.jpeg
Konu

Film, bir müzik parçasının, değişen mekanlar ve renkler aracılığıyla yapılmış bir yorumudur. Küçük Gnome, devasa ve dehşet verici kayalıkların arasındaki bir mağarada yolunu bulmaya çalışmaktadır. Işık, izleyiciyi mağaranın içine götürür. Büyük bir ateşin çevresinde cüce cinler dans etmektedir. Onların yukarısında bir yerde yeraltı dünyasının kanun koyucusu Dağ Kralı oturmaktadır.