Çok Geç

Too Late

Too-Late.jpeg
Konu

Genç hukuk müfettişi Dumitru Costa ilk soruşturmasını yürütecektir. Jiu Vadisi’ndeki madenlerde, bir madenci şüpheli bir biçimde ölmüştür. Bu bir kaza mı, yoksa cinayet midir? Yürüttüğü soruşturmada Costa’ya genç ve güzel mühendis Alina yardım etmektedir. Soruşturma sırasında birbirlerine çılgınca aşık olurlar. Uzun zamandır kapalı tutulan bir madende, iki madenci daha öldürülür. Costa’nın aman vermeyen soruşturması yerel yöneticilerin canını sıkmıştır. Madenin yöneticileri, hükümetin kontrol altında tutmak istediği politik bir güç olan madencilerin arasında huzursuz ve korku içindedirler. Olayı örtbas etmek için ellerinden geleni yaparlar. Costa ve Alina’ya tehdit telefonları gelmektedir. Gerçeğe yaklaşmaya başladıkça, Costa bu gerçeğin ortaya çıkmasını hiç kimsenin istemediğini anlar. “Tüm komünist nomenklaturanın yeni zenginlere dönüştüğü; eski Parti’nin yerini mafyanın aldığı; yoksulların istenildiği zaman programlanabilecek orangutanlar topluluğuna dönüştüğü; artık hiçbir direnişin olmadığı, sürgüne gitmekten başka bir şansın kalmadığı zaman; artık her şey için çok geç olduğunda ne olacak ?” Lucian Pintilie