Çinli Kız

La Chinoise

Konu

Maoculuğu öğrenen bir grup Fransız öğrencinin politik tartışma ve eylemlerini anlatan bir film. Beş kişiden oluşan bu küçük grup sembolik olarak devrim pratiğine değişik yaklaşımları temsil ederler. Grubu yöneten Veronique, aynı zamanda gruptaki en muhalif eylemcidir. Guillaume romantik ve akılcı düşünce kalıpları arasında bocalamaktadır. Henri insancıl düşünceleri nedeniyle yanlış anlaşılacak ve bir revizyonist olduğu gerekçesiyle bir süre sonra gruptan atılacaktır, Kirilov şiddete eğilimlidir ve kendine zarar verecek düşüncelere sahiptir. Eskiden fahişelik ve çiftçilik yapmış olan Yvonne grupta politikayla en az ilgilenen kişidir. Çinli Kız Godard’ın politik tartışma içeren ilk filmiydi. Godard politik düşüncelerini açıkça ve daha önce hiç yapmadığı kadar kışkırtıcı olarak açıklamaktaydı. Ancak Godard’ın devrim tartışmaları işçi sınıfı tarafından aşırı detaycı ve anlaşılmaz olduğu gerekçesiyle reddedildi. Filmin olumlu ve olumsuz yanları, eğitimli sınıflara mı devrimcilere mi yönelik olduğu tartışıldığında ortaya çıkar. Örneğin Ken Loach’un izleyicileri kışkırtmak amacıyla sıradan anlatımla duygusal yaklaşımı birleştiren filmlerinden farklı olarak Godard entelektüellere ve devrimcilere tartışma ve eğitimi önermektedir. Bu işçi sınıfını önemsemediği anlamına gelmez ancak filmi için hedeflediği kitle elit sınıftır. Godard ve Ken Loach’u kıyaslamak çok zordur ancak hangisinin pratikte haklı olduğunu görmek ilginç olabilir.