Cesur Ayılar

Vennad Karusüdamed

Konu

Filmin kahramanları, İvan Şişkin’in kült resmi “Çam Ormanında Sabah”tan alınma üç yavru ayıdır. Ressam annelerini kaybeden Henry, Vincent ve August adlı üç ayı kardeş, yaratıcılar kenti Paris’e arz-ı endam eder. Sanatçı olarak hayatlarını kazanmaya yönelik tüm çabaları boşa çıkar.