Cenneti Beklerken

Cenneti Beklerken

arsvFilm_wShSYSVuWQHujtbPUJASEJWgVTYwQjXX.jpg
Konu

Türk sinemasının en özgün temalara sahip yönetmeni Derviş Zaim’den bir başyapıt… Cenneti Beklerken’in, kendine has öyküsü, görselliği ve temaları; çok katmanlı, masalsı ve şiirsel anlatımıyla, sinemamızın en önemli yapıtları arasında yer alacağını şimdiden söyleyebiliriz. Cenneti Beklerken’in ana kahramanı Eflatun, bir minyatür sanatçısı… 17. yüzyılda geçen film, Eflatun’un kendi kişisel öyküsünden yola çıkarak, sanatçı kimliği, sanatın gerçeklikle olan ilişkisi, içinde yaşadığı dönem, iktidar çatışmaları gibi pek çok temayı içinde barındırıyor. Sanatçının ve sanatın iktidarla olan gerilimli ilişkisi, filmin en önemli tartışma konularından biri. Ama, bir minyatür sanatçısının hikâyesi doğrultusunda, Doğu-Batı kültürünün ve sanatının en önemli karşılaşma noktalarından biri olan resim sanatının, bu farklı sanat geleneklerinin içerdikleri anlamın araştırılması, filmin en önemli kavşak noktasını oluşturuyor. Derviş Zaim’in filmi Cenneti Beklerken, çok zengin temaları ve tartışma alanlarını içinde barındırıyor. Her biri ustalıkla ele alınmış olan bu temalar çok boyutlu bir anlatımla sinemasal dile aktarılıyor. Film, temalarının zenginliği kadar görsel çok boyutluluğuyla da göz kamaştırıyor. Yoğun ustalıklı bir görsel çalışmayla gerçekleştirilen film, çok katmanlı yapısıyla seyirciyi farklı bir zamana götürmeyi başarmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece özenli ve işlevsel efektlerle zenginleştirilerek, resim sanatının, Doğu-Batı geleneklerinin görsel sorunsallarını da beyaz perdeye aktarıyor. Filmde, Batı resminin belgeleyici, temsil edici ve çözümlemeci nitelikleriyle; Doğu resminin masalsı ve anlatıcı nitelikleri olağanüstü bir kompozisyonla hem görselleşiyor, hem de tartışılıyor. Bütün bunların yanında sanatçının bir birey olarak, kişisel öyküsü, rüyaları, bilincinin en temel unsuru olan anıları da müthiş bir görsellikle filmde yer alıyor. Bir kez daha belirtmeli ki Cenneti Beklerken, sinema geleneğimiz içinde alışılmadık, farklı ve özgün bir film… Hiç şüphesiz, bu başarılı film, Türkiye için olduğu kadar dünya sineması için de önemli bir katkı ve zenginliktir. Necla Algan