Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

arsvFilm_vZvznPeROSVQrVYiKZnerZWREhXSxdUN.jpg
Konu

Çevresi ve ailesi tarafından sevilen ve örnek gösterilen anayasa profesörü Celal Tan, ilk eşini kaybetmesinin ardından hayatını kurtardığı genç öğrencisiyle evlenmiştir. Evliliklerinin üçüncü yılında ailenin büyük bir krizle karşı karşıya kalmasıyla Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikâyesi başlar. Aile, sırlarını saklamaya çalışırken, saçma ve trajikomik durumlara düşer. Ama ne olursa olsun Celal Tan, ailesini bir arada tutmaya kararlıdır. “İnsan anne babasını seçemez. Fakat bir ‘aile’nin bireyidir. Bu yalancı bireylik durumu, insanın aslında basitçe bütün hayatında çeşitli şekillerde karşılaşacağı statükoyla girdiği öldürücü işbirliğinin de başlangıcıdır. Statüko, risk almak istemeyen ve konforlarını devam ettirmek adına her türlü yalanı üretebilecek bireyler yaratır. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi adlı film; bu zorunlu olarak bir arada durmaktan kaynaklanan konforun insanları ne hale getirdiği, insanı nasıl başka bir ‘şey’e dönüştürdüğü, zorla bir arada bulunmanın bir yerden sonra ne kadar sıkıcı ve ezici bir hâl aldığı fikri etrafında gezinir. Ve bunu yaparken bütün kurum ve durumlarla ince ince dalgasını geçer. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi insana güvenmez. Çünkü Shakespeare’in de dediği gibi bilir ki, ‘İnsan, insandır’.” Onur Ünlü