Çatılar

Tak

Konu

Tenekenin egemen olduğu esrarlı bir krallık. Bu film, su içinde 24 saatlik bir sürede oluşan değişiklerle bir yaşam öyküsünü anlatır.

Genel bilgi