Büyülenmenin Ötesi

Beyond Enchantment

arsvFilm_ZYAQARqfRNVYOTGUOBVGRLUBoCQYUlUa.jpg
Konu

Tümü durgun bir devinim; müzik ve ışık bir olur; değişim ve hareket bir olur; son başlangıç olur. Renkli dokunuşların olduğu, siyah-beyaz, kesme-oyma canlandırma. Geçmişin hanımları, bilim ve doğa olgularıyla karşılaşır.

Genel bilgi