Bostancının Köpeği

El Perro Del Hortelano

arsvFilm_bJNRZSQwUSBPBOkPWPMSEzQpOsHGpRTy.jpg
Konu

Tipik bir saray dramı. Bir kadın kahraman, Diana; genç, çekici ve yaratıcı Belflor Kontesi, sezgileri güçlü, atılgan, girişken ve zeki bir kadın. Uysal, itaatkar kadın tipini kıran bir karakter. Hile yoluyla da olsa, kadınlık durumunun kaderine karşı koyup üstesinden gelen karmaşık bir karakter. Ataerkil düzenin bir destekleyicisi olmasa da, bir hileye katılmakla, gururunu koruma yolunda kendini küçük düşürecektir. Soylu kanının karşısında soylu düşünceden yana olacak ve yalanların aracılığıyla kendi amacında muzaffer olacaktır.