Bir Ulusun Kurtuluşu

Poradanje jedne nacije

Konu

Dusan Kijajevic ömrü boyunca sahip olduğu simgeyi kendi yaşamını savunur gibi savunmaktadır. Ama son günlerdeki koşullar ayaklanmalara ve insanlarda ani değişimlere yol açmaktadır.