Bir Tema Üzerine Çeşitlemeler

Variációk egy témára

Konu

Savaş üzerine üç bölümlük bir film: İlk bölümün başlığı “Nesnel Olarak”; gerçek belgesel görüntüler sunuyor. “Şok” başlıklı ikinci bölümde, babalar çocuklarıyla askeri bir müzede sergilenen silahları izlerken silahlarla yaşadıkları deneyimleri çocuklarına anlatırlar. Başlığı “Çığlık Gibi” olan üçüncü bölüm, artık hatırlayamayanlardan söz eder ve askerlerin gökgürültüsüne benzer yürüyüş ritimleri ile zenginliğin kayıtsız sessizliğini bir arada verir.

Genel bilgi