Bir Rahatlamadan Görüntüler

Befrielsesbilleder

Konu

Bir Alman subayı kaçar ve müttefik kuvvetlerine parti vermekte olan metresini arar.