Bir Oraya Bir Buraya

Nazad Naprijed

Konu

Savaş çıkınca Boşnak bir aile ülkelerinden ayrılıp Almanya’ya yerleşmek zorunda kalır. Savaş sona erince evlerine geri dönerler. Evleri harabeye dönmüş olmasına karşın aile normal bir hayat kurmaya çalışır.