Berlin Üzerinde Gökyüzü

Der Himmel Über Berlin

arsvFilm_ERUVzvAzXTXfmNPsUbyStyDeYULAchWV.jpg
Konu

“Fritz Lang’ın Amerika’da yaptığı bütün FILMLERi gördüm, teknik bakımdan yaptıklarının en iyileri… Ama onun neleri onaylamak zorunda kaldığını, nasıl uyum sağladığını ve kişiliksizleştiğini görmek korkunçtu…” (Wim Wenders). 1978 sonrasında Coppola’nın davetiyle gittiği Amerika’da kendi çizgisinden oldukça uzak FILMLER çektikten sonra, bir anlamda 50 yıl sonra Lang’ın yaşadıklarını tekrar ederek Almanya’ya döndüğünde Wenders, daha önceki yapıtlarından uzak, ama oldukça etkileyici bir film yaptı; Berlin Üzerinde Gökyüzü (İngilizce adıyla Arzunun Kanatları). Film, 1960 öncesi sinemanın yaptığı büyük Avrupa kentlerinin senfonik anlatımlarının bir parçasıydı sanki. Wenders, bir anlamda bir Berlin senfonisi yapar bu filmde. Peter Handke’yle birlikte yazdıkları iç monologlar, gökyüzünden çekilen Berlin görüntüleri, belirli bir öykü akışı yerine farklı insanların iç dünyalarından oluşan bir gezinti, tümüyle bir Berlin senfonisini düşündürür. Wenders bu filmiyle yaklaşık bir on yıl ara verdiği Almanya kariyerine ve özgün temalarına geri döner. Rock, uyumsuz karakterler, 68 kuşağı, yitip giden özlemler, arayış içinde insanlar, insanların tutkuları, uyumsuzlukları… Yıllar sonra bir nevi bu filmin devamını da çekecektir. Berlin Üzerinde Gökyüzü’nün ana karakterleri iki melektir, bunlardan birinin özlemi ise, tutkuları, ölümlülüğü ve duygularıyla bir insan olmaktır. Bir anlamda aşkı da aramaktadır. Filmde yoğun bir edebîlikle sinemasal güzellik iç içedir, yoğun kaydırmalar, müzik, değişen karakterlerin yanı sıra Berlin de başlı başına bir karakter olur çıkar, Berlin’in İkinci Dünya Savaşı’ndan yıkıntı görüntüleri de bu gezintiye katılır; kentin geçmişi de kendini hissettirir. Geçmişi yoğun olarak yaşayan öykü anlatıcımızın özlemleri, onu, yaşayan bir tarih haline getirir. Salona girdiğinizde bütün düşüncelerinizden kurtulun, sakinleşin ve kendinizi kameranın gezintilerine bırakın, bir öykü yakalamaya çalışmayın, daha çok bir ruh halinin peşinden gidin, tinsel derin