Benim Yirminci Yüzyılım

Az En XX. Szazadom

arsvFilm_DxXYLUrBkSyPXPKUOswrKSSLRLRAILVM.jpg
Konu

Yıl 1880. New York’ta Thomas Alva Edison, elektriği tanıtım gösterisini parlak bir şekilde gerçekleştirir. Aynı günlerde uzaklarda, Budapeşte’de, ikiz kardeşler Dora ve Lili doğar; fakat çok geçmeden öksüz kalan çocuklar dilenmek zorunda kalırlar. Sonuçta birbirlerinden ayrılırlar. 1899’un yılbaşı akşamında ise, birbirlerinden habersiz, Şark Ekspresiyle Budapeşte’ye gelirler. Bir dolandırıcı olan Dora trende birinci mevkide en iyi hizmetten yararlanırken, anarşist yeraltı savaşçısı Lili üçüncü sınıftaki kalabalığın arasındadır. Hem tıpa tıp birbirine benzerler, hem de tümüyle farklıdırlar. İkisi de Z ile, aynı esrarengiz adamla, ilginç bir ilişkiye girerler… Yolculukları bir yüzyıldan diğerine, parlak bir başlangıçtan kararan bir gökyüzüne geçişe dönüşecektir. Geçen yüzyılın sonuna doğru büyük mucitler bize yepyeni bir dünyanın kapılarını açmıştı. Bu film, düşgücüne konan engeller olmasaydı, 20. yüzyılın neye benzeyeceğini göstermekte. “1900’de dünyadaki koşulların insanları cennette yaşatmak için yeterli olduğuna inanılıyordu. Yalnızca insanlara bağlıydı bu. Bu yüzden bu film, tarihsel olaylardan çok, insanları anlatır. Bu filmde, kendi kusurlarımıza ve sakarlıklarımıza karşı hissettiğimiz merhametli sevgiden başka bir şey aramayan seyircilere teşekkür ederim” diyor yönetmen. Alışılmamış, başarılı biçemiyle, şen ve alımlı bir ilk film.