Beklenmeyen Bomba

Une Bombe Par Hasard

Konu

Kent sakinleri, cehennemî bir makinenin infilak etmesiyle korkuya kapılarak kenti terk etmiştir. Olan bitenin ayırdında olmayan bir serseri çıkagelir.