aşura

aşura

Ashura-edit.jpeg
Konu

Kerbalâ Savaşı 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevi halifesi 1. Yezid ve Muhammed’in torunu Hüseyin arasında gerçekleşmiştir. Hüseyin ve tüm destekçileri öldürülmüş; kadın ve çocuklar esir alınmıştır. Bu savaş Şiî İslam inancının önemli bir parçasıdır ve hicri takvime göre her sene bu günde İmam Hüseyin’in şehadeti anılır. Bu güne Aşura günü denir. Türkiye’de çoğunluğu İstanbul ve Iğdır’da olmak üzere yaklaşık olarak 1 milyon Caferi yaşamaktadır. İstanbul’da şehrin sınırlarının dışında 1970’lerde inşa etmeye başladıkları Zeynebiye isimli gecekondu mahallesinde yaşamaktadırlar. Mahallenin ismi Hüseyin’in cesur kızkardeşi Zeynep’e atfen konulmuştur. Sanatçı Köken Ergun, 2010 yılı boyunca Zeynebiye Mahallesi sakinleri ile yakın işbirliği içinde çalışarak Aşura günü oynanacak olan tiyatronun provalarını ve diğer hazırlıkları belgelemiştir.

Genel bilgi