Amerikan Rüyasına Ağıt

Requiem For The American Dream

Chomsky_1_preferred
Konu

Çağımızın en önemli düşünürlerinden Noam Chomsky’yi kendine rehber edinen Amerikan Rüyasına Ağıt, giderek açılan gelir makasının ardındaki nedenleri sorguluyor. Chomsky, bu nahoş gerçekliği o derece yalın ve duru bir anlatımla gözler önüne seriyor ki, insan nasıl bu duruma gelindiğine şaşırmadan edemiyor.

Tarihten sayfalarla zenginleşen belgesel, ABD’de ekonomik çıkar gruplarının iktidarı ve yasama erkini nasıl etkilediklerini güçlü bir dille aktarıyor. Hollywood tarafından uzunca bir süre tüm dünyaya pompalanan Amerikan Rüyası’nın 2000’lere girerken nasıl bir kâbusa dönüştüğünü anlamak için eşsiz bir kılavuz. Dünya siyasetinin süper gücünün demokrasi ve iktidar sınavı, aynı zamanda dünyanın geri kalanına tutulan bir ayna.