Alageyik Yılı

L'annee Du Daim

alageyik-yili.jpeg
Konu

Bazı olaylar sonucunda aldatılan genç bir geyiğin veya aceleyle yapılan iyi bir hareketin nasıl bir trajediye neden olabileceğinin öyküsü.