Açlık

Hunger

arsvFilm_SfpdPTVtRwUVRYnYXVoqiZPVMeLXHPnI.jpg
Konu

1981’de Bobby Sand’ın önderlik ettiği IRA Açlık Grevi sırasında Maze Hapishanesi’nde yaşananları anlatan Açlık, detayalara epik bir gözle eğilerek akıl ve bedenin sınırları zorlandığında neler olduğuna ışık tutuyor. 1981’de Kuzey İrlanda’daki Maze Hapishanesi’nde gardiyanlık yapan sıradan bir adam olan Raymond Lohan, bıkkın bir biçimde gündelik işlerini yerine getirir. Cumhuriyetçi tutukluların Battaniye ve Yıkanmama eyleminde olduğu kötü şöhretli H Blokları’ndan birinde çalışmaktadır ve burası tutuklular için olduğu kadar gardiyanlar için de cehennemden farksızdır. Yeni gelen tutuklu Davey Gillen, hapishane üniforması giymeyi şiddetle reddeder. Çünkü o adi bir suçlu değildir. Böylece Battaniye Eylemine katılarak pis bir hücreyi başka bir “uyumsuz” Cumhuriyetçi tutuklu olan Gerry Campbell’le paylaşır. Gerry, Davey’e Pazar Ayini sırasında H Blok lideri Bobby Sands’e ulaştırmak üzere, içeriye gizlice bir şeyler sokmanın ve dış dünyayla iletişim kurmanın yollarını öğretir. Bobby, Rahip Dominic Moran’la buluşur. Konuşma çabucak alevlenip bir söz düellosuna dönüşür; rahibin açlık grevinin nedenlerini ve ahlakını sorgulaması, tutukluların yeni bir açlık grevine başlamasına neden olur.