12 Eylül

12 Eylül

arsvFilm_vUAwuqsgwdUXhBRmCveSsXUQRdSBKIfQ.jpg
Konu

Bundan 30 yıl önce 12 Eylül 1980’de, Orgeneral Kenan Evren yönetimindeki silahlı kuvvetler, sağcı bir askeri darbeyle Türkiye’de yönetime el koydu. Sıkıyönetim ilan edildi, siyasi partiler, sendikalar yasaklandı ve demokratik haklar yürürlükten kaldırıldı. Neredeyse 10 yıl süren, zaman zaman iç savaşın sınırında dolaşan toplumsal ve siyasi çatışmalardan sonra gelen darbe, işçi sınıfı ve sol muhalefete karşı bir baskı rejimi başlattı. Darbe Türkiye’deki tüm muhalefeti yok etmekle kalmadı; temel özgürlükleri askıya aldı ve 20 yıldan uzun süren bir sessizlik dönemini de başlatmış oldu. Sonraki nesiller için bunun anlamı, siyasi görüşlerin koşulsuz olarak susturulmasıydı. 12 Eylül, darbenin yaklaştığı günlerde hayatları kesişen 17 kişiyi konu ediyor. Hem darbe yanlılarının hem de karşıtlarının kişisel deneyimlerini ifade etmelerine imkan vererek, darbenin toplumun geniş bir kesiminde nasıl yankı bulduğuna ışık tutuyor. Türkiye’de ne zaman politika, müzik, sanat ya da edebiyatla ilgili konuşmak isterseniz, hayatın “darbeden önce” ya da “darbeden sonra” olmak üzere ikiye ayrıldığını görürsünüz.