REVOLUTION IN MEDIOCRITY
0 Comment
Bu kitap, yeniye ilişkin soruların sorulduğu, cevapların farklı kültür formlarının incelenmesiyle tartışıldığı ve yeni başka soru ve sorunsalların düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken bir çalışma olsun istedik. Gündelik hayat deviniminin “yeni” [...]
CLASS RELATIONS: A TIMEWORN REPRESENTATION?
0 Comment
Hızla dönüşür ve değişirken; toplumsallığımızı, toplumsal ilişkileri ve ilişkilerin içsel dinamiklerini anlamlandırabilmek, bilgiyi ilişkilendirip üretebilmek, yaşamsal bir gerekliliğe dönüşmektedir. Yeniden ve bıkmadan eleştirel bir sorgulamayı canlı tutmak için Türkiye’de de [...]
A TIME IN THE COUNTRY
0 Comment
Sinemada giderek sayıları artan taşra temalı ya da mekanını taşrada arayan, oraya dönen, taşranın dünyasını öykü dünyası kılan filmlerin tespitiyle çıkıldı yola. Bu sorgulama içinde görüldü ki sadece sinemada değil [...]
THE CINEMA OF REHA ERDEM: LOVE AND REBELLION
0 Comment
Reha Erdem’in hayal kurmaya çağıran sinemasını derinlemesine inceleyen, anlatan, okuyan bu kitap A Ay’ın yıkık dökük konağından Kaç Para Kaç’ın çıkışsız bir labirenti andıran İstanbul’una, Korkuyorum Anne’nin pencere pervazlarından Beş [...]
FROM FREEDOM TO LOSS AND THE AFTERMATH
0 Comment
Tül Akbal Sualp, Necla Algan ve Ayla Kanbur’un ortak çalışması bu kitap özgürlüklerden ne anladığımız sorusundan yola çıkılarak kaleme alınıyor. Cinsellik, Kadın, Kadına Bakmak, Dayanışma, Sorgulama, Yeni Dil Arayışları, Geri [...]
WHAT IS SO-CALLED ACTING ANYWAY? THE BOOK OF MÜNİR ÖZKUL
0 Comment
Hababam Sınıfı’nın idealist ve iyi yürekli Mahmut Hoca’sı, Türk tiyatrosunun İsmail Dümbüllü’den sonraki Kavuklu’su, beyazperdenin ve sahnelerin yorulmak bilmez emekçisi, ustası… Münir Özkul’u birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değil kuşkusuz. Özkul [...]
POOR AND IN NEED: ZEKİ ÖKTEN
0 Comment
Zeki Ökten’in Türkiye sinemasındaki diğer birçok yönetmenden en belirgin farklılığı, yönetmenin filmlerine konu ettiği olaylara, insanlara, topluluklara ve tarihsel dönemlere sosyolojik, kimi zaman da antropolojik bir bakış açısıyla yaklaşabilmesinden kaynaklanmaktadır. [...]
ATIF YILMAZ
0 Comment
Yarattığı özgün ve denenmemiş ifade biçimleriyle Türk sinemasında unutulmaz bir etki yarattı Atıf Yılmaz. Hem değişen koşullara ayak uydurmakta gösterdiği ustalıkla hem de bütün gelişmeleri kendi sinema dilinin filtresinden süzen [...]
DESTINY: ZEKİ DEMİRKUBUZ
0 Comment
Türk sinemasında son dönemin en dikkat çekici yönetmenlerinden olan Zeki Demirkubuz, tümüyle avangart bir bakış ve yenilikçi bir sinema grameriyle kısa zamanda sadık takipçiler edindi kendine. Yarattığı özgün sinema diliyle [...]
SADRİ ALIŞIK: LAUGHTER AND MELANCHOLY
0 Comment
Türk sinemasının yarattığı karakterler ve çizdiği kompozisyonlarla simgeleşmiş aktörü Sadri Alışık için Kurtuluş Özyazıcı’nın hazırladığı bu kitap, ünlü sinemacıya bir saygı duruşu niteliğinde. Sinemanın bu büyük emekçisini sadece bir aktör [...]