Fred-Waller kopya

Fred Waller

ÖZGEÇMİŞ

Fred Waller, Fotoğraf Araştırma ve Özel Effect Bölümlerini yönettiği Paramount Stüdyosu için bir dizi çok başarılı kısa film yönetti. Weller’in Phil Spitalny, Ina Ray Hutton, Cab Calloway ve Duke Ellington ile ilgili olarak çektiği Paramount kısa filmlerini izleyenler onun sinema dilinin ustalığını unutamazlar. 1939 yılında New York Dünya Fuarı için Cinerama’nın prototipi kabul edilen ‘Vitarama’yı geliştirdi. Weller ödüğü zaman ‘Variety’ onu Cinerama’nın mucidi olarak andı.

GEZİCİ FESTİVALDE GÖSTERİLEN FİLMLER