Claudia Röthlin

ÖZGEÇMİŞ

Luzern Sanat ve Tasarým Okulu’nda 2001-2004 yýllarý arasýnda grafik tasarým öðrenimi aldý. 2008’de ayný okulun Canlandýrma Bölümü’nden mezun oldu.

GEZİCİ FESTİVALDE GÖSTERİLEN FİLMLER